National Faculty

Home/Faculty /National Faculty

NATIONAL FACULTY

Dr. Ashis Pathak
Dr. Ashis Suri
Dr. B K Baishya
Dr. H S Bhatoe
Dr. Chandrashekhar E Deopujari
Dr. Dhaval Shukla
Dr. S M DUGANI
Dr. Dwarakanath Srinivasan
Dr. Jaspreet Singh Dil
Dr. A Karapurkar
Dr. Manas Panigrahi
Dr. Manmohan Singh
Dr. S N Mathuriya
Prof. V S Mehta
Dr. N K Misra
Dr. Navneet Singla
Dr. Paritosh Pandey
Dr. A K Purohit
Dr. A.K. Reddy
Dr. Roopesh Kumar
Dr. Sarat Chandra
Dr. Sarvpreet Singh Grewal
Dr. Siddhartha Ghosh
Dr. V P Singh
Dr. Srinivasan Paramasivam
Dr. Sunil Kumar Gupta
Dr. Suresh Bapu K
Dr. Suresh Nair
Dr. N K Venkatramana
Dr. Vikash Gupta
Dr. Yashbir Dewan
Dr.Batuk Diyora
Dr. B K Baishya